Hållbara lokaler och bostäder i Stockholmsområdet

Välkommen till Malmegårds Fastigheter

Läs mer

Hållbara och trivsamma miljöer att bo och verka i

Bostäder

Vi skapar kostnadseffektiva, hållbara och arkitektoniskt tilltalande hyresbostäder i Stockholmsregionen. Vi gör det med långsiktighet som ledstjärna och för livets alla skeden.

Läs mer

Lokaler

Vi erbjuder lokaler i Stockholmsregionen. Vår målsättning är alltid att möta våra hyresgästers varierande behov genom att vara en flexibel och lyhörd hyresvärd.

Läs mer

Samhällsfastigheter

Utöver hyresbostäder och lokaler utvecklar och förvaltar vi också kommersiella lokaler och vårdboenden i Stockholms innerstad och i attraktiva lägen i närförort.

Läs mer